ADRIAN CABARCOS REY

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL - VIGO
Assignation area
Desconocida

External profiles

Scopus Author ID
57204792329

Research results