ALBERTO GONZALEZ MUIÑO

Personal information

Assignation department
Teoría do sinal e comunicacións
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Assignation area
Lenguajes y sistemas informáticos