ANA HERMIDA RUIBAL

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Traducción e interpretación
UNESCO codes
Applied linguistics

Research areas

Keywords
terminoloxía informática
informática aplicada á tradución
lingüística informática
tradución portu