ANA ISABEL GUEIMONDE CANTO

Personal information

Assignation department
Organización de empresas e márketing
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO - OURENSE
Assignation area
Organización de empresas
UNESCO codes
Industry Studies
Organization and management of enterprises

Research results