ANA MARIA BERNABEU TELLO

Personal information

Assignation department
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR - VIGO
Assignation area
Estratigrafía
UNESCO codes
Sedimentology
Shore and near-shore processes
Ocean-bottom processes
Marine Geology (oceanography)

Research results