ANA MARIA VAZQUEZ ALEJOS

Personal information

Assignation department
Teoría do sinal e comunicacións
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Assignation area
Teoría de la señal y comunicaciones
UNESCO codes
Telecommunications technology

Research areas

Research group
Keywords
GPRS
GSM
UMTS
GPS
TV
DVB
FM
RADIOFRECUENCIA
RUIDO IMPULSIVO
EHF
40GHz
60GHz
ELECTRONICA
COMUNICACION

Research results