ARMANDO CABALLERO RUA

Personal information

Assignation department
Bioquímica, xenética e inmunoloxía
Assignation center
*Facultade de Bioloxía
Assignation area
Genética
UNESCO codes
Population genetics

External profiles

ORCID ID
0000-0001-7391-6974

Research results