ARTAI ANTÓN SANTOS LÓPEZ

Personal information

Assignation department
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Assignation center
*Facultade de Bioloxía
Assignation area
Desconocida

Research areas

Research group
Research lines
Palynoestratigraphy and jurassic paleobotany
Keywords
Palynology
Paleobotanical record
Jurassic
Palynoestratigraphy

Research results