CARLA MÍGUEZ BÓVEDA

Personal information

Assignation department
Tradución e lingüística
Assignation center
*Facultade de Filoloxía e Tradución
Assignation area
Desconocida

Research areas

Research lines
Tranbslation of non-binary language in queer graphic novels
Keywords
Non-binary language
literary translation
queer studies
graphic novel

External profiles

ORCID ID
0000-0003-1704-9110

Research results