CARLOS MANUEL TEIXEIRA NOGUEIRA

Personal information

Assignation department
Filoloxía galega e latina
Assignation center
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Assignation area
Filologías gallega y portuguesa

External profiles

ORCID ID
0000-0002-7439-2989

Research results