CARMEN GARCIA MATEO

Personal information

Assignation department
Teoría do sinal e comunicacións
Assignation center
*Escola De Enxeñaría De Telecomunicación
Assignation area
Teoría de la señal y comunicaciones
UNESCO codes
Other (specify)

External profiles

ORCID ID
0000-0001-6856-939X
Scopus Author ID
6701505646

Research results