CASTOR MUÑOZ SOBRINO

Personal information

Assignation department
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Assignation center
*Facultade de Bioloxía
Assignation area
Botánica
UNESCO codes
Plant Biology (Botany)

Research areas

Research group
Keywords
Botánica
paleoecoloxía
paleoclimatoloxía
bioloxía floral
humedais

External profiles

ORCID ID
0000-0001-8191-3001
Scopus Author ID
57219417208

Research results