DAVID ALVAREZ GARCIA

Personal information

Assignation department
Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía
Assignation area
Filosofía moral
UNESCO codes
Social philosophy

Research results