DAVID FERNANDEZ CALVIÑO

Personal information

Assignation department
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS - OURENSE
Assignation area
Edafología y química agrícola
UNESCO codes
Soil Science (Soil Science)

Research areas

Keywords
Metais pesados
pesticidas
contaminación solos augas

Research results