EDUARDO RODRIGUEZ BANGA

Personal information

Assignation department
Teoría do sinal e comunicacións
Assignation center
*Escola De Enxeñaría De Telecomunicación
Assignation area
Teoría de la señal y comunicaciones
UNESCO codes
Other (specify)

Research areas

Keywords
procesado do sinal
codificación de voz
síntese de voz
conversión texto-voz
modelado prosódico

External profiles

ORCID ID
0000-0001-7989-4526
Scopus Author ID
6506807946

Research results