EDUARDO SUAREZ PORTO

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation center
E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS - VIGO
Assignation area
Mecánica de fluidos
UNESCO codes
Power technology

Research results