EVA MARIA TEIRA GONZALEZ

Personal information

Assignation department
Ecoloxía e bioloxía animal
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR - VIGO
Assignation area
Ecologia

Research areas

Research group
Keywords
materia orgánica disuelta
plankton
producción primaria

Research results