FERNANDO MACHADO DOMINGUEZ

Personal information

Assignation department
Tecnoloxía electrónica
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA INDUSTRIAL - VIGO
Assignation area
Tecnología electrónica
UNESCO codes
Electronic Technology

Research results