FERNANDO MACHADO DOMINGUEZ

Personal information

Assignation department
Tecnoloxía electrónica
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Assignation area
Tecnología electrónica
UNESCO codes
Electronic Technology

Research results