GONZALO MENDEZ MARTINEZ

Personal information

Assignation department
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR - VIGO
Assignation area
Geodinámica externa

Research results