IRENE NOVO GIMENEZ

Personal information

Assignation department
Bioquímica, xenética e inmunoloxía
Assignation center
*Facultade de Bioloxía
Assignation area
Desconocida

External profiles

ORCID ID
0000-0001-7187-1872

Research results