JACOBO PORTEIRO FRESCO

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation center
*Escola de Enxeñaría Industrial
Assignation area
Máquinas y motores térmicos
UNESCO codes
Power technology

External profiles

ORCID ID
0000-0003-2197-3269
Scopus Author ID
57203027288

Research results