Javier López Bértolo

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation center
*Escola de Enxeñaría Industrial
Assignation area
Desconocida

External profiles

ORCID ID
0000-0002-3369-8797