JAVIER PEREIRO MATALOBOS

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation area
Máquinas y motores térmicos

Research results