JORGE IGLESIAS CRESPO

Personal information

Assignation department
Dpto. Externo
Assignation area
Área externa
UNESCO codes
Geophysics

Research areas

Research group
Keywords
xeofísica mariña
sedimentoloxía mariña
gas en sedimentos
plataforma continental
rías galegas

Research results