JOSE LUIS MIGUEZ TABARES

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation center
E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS - VIGO
Assignation area
Máquinas y motores térmicos

External profiles

ORCID ID
0000-0003-3929-9233
Scopus Author ID
9741110800

Research results