JOSE MANUEL GARCIA ESTEVEZ

Personal information

Assignation department
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Assignation center
*Facultade de Bioloxía
Assignation area
Parasitología
UNESCO codes
Animal parasitology
Protozoology
Parasitology

Research results