JOSE MANUEL GARCIA QUEIJEIRO

Personal information

Assignation department
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS - OURENSE
Assignation area
Edafología y química agrícola
UNESCO codes
Crop breeding
Soil fertility
Crop management
Management for plant production

Research areas

Keywords
viticultura
fertilidade
fenoloxia
SIG
cartografía
maduración fenólica
contaminación
solo
videira

Research results