JOSE RAMON CAMPOS ALVAREZ

Personal information

Assignation department
Historia, arte e xeografía
Assignation center
FACULTADE DE HISTORIA - OURENSE
Assignation area
Historia de américa
UNESCO codes
Specialized histories

Research areas

Research group
Keywords
Emigración Galega a América
Exilio Galego en América
Violencia Política en América Latina s. XX
Sociedade en América Latina s. XX

Research results