JOSE RAMON SEARA VALERO

Personal information

Assignation department
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS - OURENSE
Assignation area
Geodinámica externa

Research results