JOSE RAMON SEARA VALERO

Personal information

Assignation department
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Assignation center
*Facultade de Ciencias
Assignation area
Geodinámica externa

Research results