LORENA SAMPEDRO OLVEIRA

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation area
Desconocida