LUIS DOMINGUEZ CASTRO

Personal information

Assignation department
Historia, arte e xeografía
Assignation center
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Assignation area
Historia contemporánea
UNESCO codes
Other (specify)

Research areas

Research group
Keywords
Sociedade rural Comportamentos políticos Vitivinicultura

Research results