LUIS MODESTO ALVAREZ SABUCEDO

Personal information

Assignation department
Enxeñaría telemática
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Assignation area
Ingeniería telemática
UNESCO codes
Telecommunications technology

External profiles

ORCID ID
0000-0002-5834-7045
Scopus Author ID
8839430100

Research results