MARCOS ALVAREZ DIAZ

Personal information

Assignation department
Fundamentos da análise económica e historia e institucións e
Assignation center
*Facultade de Relacións Internacionais
Assignation area
Fundamentos del análisis económico
UNESCO codes
Econometrics

External profiles

Scopus Author ID
16038424500

Research results