MARCOS CURTY ALONSO

Personal information

Assignation department
Teoría do sinal e comunicacións
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Assignation area
Teoría de la señal y comunicaciones
UNESCO codes
lasers
Laser devices
Fibre Optics
Photons
Electro-optical devices
Telecommunications technology

Research results