MARIA AMADA TRABA DIAZ

Personal information

Assignation department
Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía
Assignation center
*Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Assignation area
Sociología

Research results