MARIA BELEN MARTIN LUCAS

Personal information

Assignation department
Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Assignation center
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Assignation area
Filología inglesa
UNESCO codes
Literary analysis

Research areas

Keywords
Teorías feministas
teorías poscoloniais
literatura
cine

Research results