MARIA BELEN RUBIO ARMESTO

Personal information

Assignation department
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR - VIGO
Assignation area
Estratigrafía

External profiles

ORCID ID
0000-0003-4712-1099

Research results