MARIA CONCEPCION PAZ PENIN

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation center
*Escola de Enxeñaría Industrial
Assignation area
Mecánica de fluidos
UNESCO codes
Fluid mechanics
Fluid mechanics
Transport phenomena

External profiles

ORCID ID
0000-0001-6831-5322
WoK ResearcherID
C-7450-2019
Scopus Author ID
14023339700

Research results