MARIA CONCEPCION PAZ PENIN

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation center
E.T.S. DE ENXEÑEIROS INDUSTRIAIS - VIGO
Assignation area
Mecánica de fluidos
UNESCO codes
Fluid mechanics
Fluid mechanics
Transport phenomena

Research results