MARIA CRISTINA ARIAS FERNANDEZ

Personal information

Assignation department
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Assignation center
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Assignation area
Parasitología
UNESCO codes
Animal parasitology
Infectious diseases
Quality of water
Parasitology
Other (specify)

Research results