MARIA CRISTINA SOBRINO GARCIA

Personal information

Assignation department
Ecoloxía e bioloxía animal
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA FORESTAL - PONTEVEDRA
Assignation area
Ecologia

Research areas

Research group
Keywords
fotosintesis
fitoplancton
CO2
radiacion ultravioleta
cambio climatico

Research results