MARIA DEL CARMEN SEIJO COELLO

Personal information

Assignation department
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS - OURENSE
Assignation area
Botánica
UNESCO codes
Apiculture
Other (specify)
Other (specify)

Research areas

Keywords
Melisopalinoloxía Aerobioloxía apicultura mel

Research results