MARIA DEL PILAR SUAREZ ALONSO

Personal information

Assignation department
Bioquímica, xenética e inmunoloxía
Assignation center
FACULTADE DE BIOLOXIA - VIGO
Assignation area
Bioquímica y biología molecular
UNESCO codes
Microbiology

Research results