MARIA DO CAMIÑO NOIA CAMPOS

Personal information

Assignation department
Filoloxía galega e latina
Assignation center
FACULTADE DE FILOLOXIA E TRADUCION - VIGO
Assignation area
Filologías gallega y portuguesa

Research areas

Keywords
Narrativa galega contemporánea e narrativa oral

Research results