MARIA ELSA VAZQUEZ OTERO

Personal information

Assignation department
Ecoloxía e bioloxía animal
Assignation center
FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR - VIGO
Assignation area
Zoología

Research results