MARIA VERA ISASA

Personal information

Assignation department
Teoría do sinal e comunicacións
Assignation center
ESCOLA DE ENXEÑARIA DE TELECOMUNICACION -VIGO
Assignation area
Teoría de la señal y comunicaciones
UNESCO codes
Interaction of electromagnetic waves with matter
Antennae
Radiocommunications

Research areas

Research group
Keywords
Antenas de ranuras
antenas impresas
antenas de banda ancha
recepción vía satélite
guía radial
p

Research results