MARTIN LOPEZ NORES

Personal information

Assignation department
Enxeñaría telemática
Assignation area
Ingeniería telemática
UNESCO codes
Telecommunications technology

Research areas

Research group
Keywords
Enxeñería de requisitos: métodos formais
especificación orientada a aspectos. Televisión Dixital

Research results