MARTIN PENSADO MARIÑO

Personal information

Assignation department
Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Assignation center
*Escola de Enxeñaría Industrial
Assignation area
Desconocida

External profiles

ORCID ID
0000-0001-9660-3655

Research results